Penyelidikan Pelajar


FORMAT PROPOSAL/KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN

PRA-U BAWAH 2011

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Kajian
1.2 Penyataan Masalah
1.3 Tujuan Kajian
1.4 Rasional/Kepentingan Kajian
1.5 Soalan Kajian (Hipotesis jika ada)
1.6 Batasan Kajian

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan
2.2 Tinjauan Am/Definisi Tajuk
2.2 Tinjauan yang relevan dengan soalan kajian
2.3 Rumusan

BAB 3 METODOLOGI
3.1 Pendahuluan
3.2 Reka Bentuk Kajian
3.3 Instrumen
3.4 Populasi/Sampelan
3.5 Prosedur Pengumpulan Data
- kaedah (kualitatif atau kuantitatif)
- kajian rintis
3.6 Pemerosesan dan Analisis Data

BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN
SENARAI NAMA PELAJAR PRA-U B DAN GURU PEMBIMBING
PENYELIDIKAN PRAUNIVERSITI 2010
BIL. KUMPULAN
NAMA PELAJAR
GURU PEMBIMBING
1.
1. NURUL AFIKA MAZLAN
1. EN. MOHD KHIR 
    KASSIM
2. FATIN AMIRA MOHD NOR
3. NURUL NATASHA 
    SHAHRUDDIN

2.
1. MARDHIATI  BTE ISMAIL
2. PN. AZIDAH HASHIM
2. NUR SAKINAH JASMURI
3. SITI FATIMAH MOHD ZAINAL
    ABIDIN

3.
1. NORAZURA MD SYUKOR
3. PN. WAN KHAIRIZAN 
    MEOR ABDULLAH

2. ELAVARASI ELAVARASI
3. NUR ADIBA BTE IDRIS

4.
1. NIK HANIS NAQUIRA BTE 
    YUGANI
4. PN. TUAN SHARIFAH 
    TN. MUDA
2. SITI NUR ALEA BT. ZULKIFLI
3. NURUL FARHANA ZAINOR
5.
1. RAJA MUHAMMAD HANAFI
5. PN. SITI AZIZAH 
    KASIM 
2. SHERWINA MICHAEL A/P 
    SAMBATH
3. MUNIRAH BT. ALI 
    MOHAMED
6.
1. MUHAMMAD FAKHRURAZY 
    ABD MAJID
6. PN. ANIDA SIDEK

                                   
2. NURUL ATIQAH HABIDIN

7.
1. MUHAMMAD 
    KHAIRULAZHAR B. ABD. 
    RAHIM
7. PN. PUVANA A/P   
    PALANISAMY
2. SITI AISYAH ZAINAL
3. ROSAFIZA ZAKARIA 

8.
1. MUHAMMAD AZZAM BIN 
    AHMAD FADZIL
8. PN. JUNAIDAH 
    SALLEH
2. PAVITHRA DEVI A/P 
    THEVAGAR
3. NAF HAFIZREEN NAFEDZ
9.
1. MOHAMMAD HUSAIN HAMID
9. PN. NOOR RAZALINA 
    MOHD RASHID
2. THIPARANI A/P 
    THANGARAJU


10.

1. NUR EDLEEN EZZATY MAT   
    ZAKI
10. PN. NURUL 
      ILLUNILHAYATI MAT 
      LUDIN
2. JEBAMALAR A/P 
    DORAISERIYAN
3. NORHAFIZAH MOHD SIDEK


Ketua Penyelidikan Pra-U SMK.BBSTSENARAI NAMA PELAJAR PRA-U ATAS DAN TAJUK PENYELIDIKAN 2010

KUMP
NAMA PELAJAR
GURU PEMBIMBING
TAJUK PENYELIDIKAN
1.
1. MOHD. AIZUDDIN B. ABDUL KARIM
1. EN. MOHD KHIR KASSIM
Punca-punca tabiat merokok dalam kalangan pelajar SMK.BBST.
2. MOHAMMAD NOOR FARIS B. ROSLAN
3. SARIPAH BT. JAMALUDDIN
4. UMA MAGESWARI KANDASAN
2.
1. HASSAN FATHI B. JAMALI
2. PN. AZIDAH HASHIM
Tahap pencapaian pelajar aliran Agama di peringkat PMR SMKBBST.
2. FARAH IZZATI BT. RIDUAAN
3. NABILAH BT. YUSOF
3.
1. AZRUL AZWA B. ABDULLAH
3. PN. WAN KHAIRIZAN MEOR ABDULLAH

Menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah.
2. NUR HAMIZAH BT. SALIM
3. NURUL IZATI BT. HAMZAH
4.
1. MOHD. FAEZZUDIN B. MERTADZA
4. PN. TUAN SHARIFAH TN. MUDA
Why Form 6 students are weak in the MUET listening paper.
2. AMIRA BT. ROSLIN
3. KHAIRUNNISA BT. NIK MALEZAN
5.
1. KAMARUL FAZRIN B. ZAHARDIN
5. PN. SITI AZIZAH KASIM
Persepsi pelajar terhadap perkhidmatan Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.
2. NUR FADILAHHANI BT. ABD. HAMID
3. SHARDATUL ILLANY BT. ABDUL WAHAB
6.
1. MOHD SYAMIL AKHTAR B. RIZANI
6. PN. ANIDA SIDEK

           


Keberkesanan koperasi menjaga kebajikan warga sekolah.

2. NURUL ’ALIAH BT.ZAMRI
3. NURASHIQIN BT. MUNIR@ ZAKARIAH
7.
1. MOHAMAD SHAFWAN B. MOHD JAINI
7. PN. PUVANA A/P PALANISAMY
Masalah gejala ponteng dalam kalangan pelajar SMKBBST.
2. SITI HAWA BT.ZAINUDDIN
3. SHARIFAH MASLIANA BT. SYED ANUAR
4. REVATYRATA A/P ANBUSELVAM
8.
1. HUZAIFAH FEZARI B. ABD. HALIM
8. PN. JUNAIDA SALLEH
Keberkesanan penggunaan peta minda dalam p&p pelajar Tingkatan 6.
2. NOR FAZLINA BT.IDRIS
3. FATIN NABILAH BT. YUSRI
9.
1. MUHAMMAD ZULKAMAL THAQIF B. MOHD. ZAMRI
9. PN. NOOR RAZALINA MOHD RASHID
How to improve the Form 6 Students reading skill.
2. KASTURI PRIYA A/P NALLATHAMBY
3. NURUL NAZIERA BT. MOHD. NIZAM
10.

1. MUHAMMAD AZLAN B. RAMLI
10. PN. NURUL ILUNILHAYATI MAT LUDIN
Persepsi pelajar sesi pagi SMKBBST terhadap makanan segera.
2. RUPINI A/P YESUDASAN
3. HALIMATON BT. MISRAN
11.
1. MOHAMAD ZAIDI B. SALLEH
11. PN. ASMAH YAHAYA
Faktor-faktor yang mendorong pelajar lepasan SPM ke Tingkatan 6.
2. NUR MASHITAH BT. AZMI
3. YOGGADEVE A/P RAMAN


Ketua Penyelidikan Pra-U SMK. BBSTJadual Perancangan Kerja Penyelidikan dan Kolokium 2010 Pra-U Atas


Jadual Perancangan Kerja Penyelidikan dan Kolokium 2010 Pra-U BawahKertas Cadangan/Proposal Penyelidikan Pra-U Bawah  SMKBBST 2010 

Pelajar-pelajar  Pra-U  Bawah  akan  memulakan  kerja  penyelidikan  dengan menyediakan  kertas cadangan  atau  proposal.  Perkara  ini merupakan  langkah pertama yang perlu dijalankan sebelum pelajar menjalankan kajian dan mengutip data pada  tahun hadapan. Selepas dibahagikan kumpulan, pelajar-pelajar akan berbincang  dengan  guru  pembimbing  masing-masing.  Perkara  yang  akan dibincangkan dengan guru pembimbing adalah seperti yang berikut:

1.  Pelajar  yang  telah  diagihkan  dalam  kumpulan  akan  membincangkan penyelidikan yang hendak dijalankan dan menentukan tajuk penyelidikan dengan bimbingan guru pembimbing masing-masing.
2.  Pelajar membuat perancangan kerja penyelidikan (pengagihan tugas) dengan bimbingan guru pembimbing.
3. Pelajar  membincangkan  Pengenalan/Latar  Belakang  Kajian  dan  Definisi Konsep tentang tajuk penyelidikan.
4.  Pelajar membincangkan Tinjauan Literatur/Tinjauan Kajian Lampau.
5.  Pelajar membincangkan Kepentingan kajian, Matlamat dan Objektif kajian.
6.  Pelajar  membincangkan  Persoalan  Kajian/Hipotesis (jika  ada)
7.  Pelajar membincangkan Skop  dan Batasan Kajian  serta Kaedah/Metodologi Kajian.
8.  Pelajar membincangkan Rangka Kertas Cadangan Penyelidikan.
9.  Pelajar menyediakan draf untuk menulis Kertas Cadangan Penyelidikan.

Oleh : Cikgu Mohd Khir Kassim
Ketua Penyelidikan Pra-U SMKBBST


FORMAT PROPOSAL/KERTAS CADANGAN KAJIAN PRA-U BAWAH 2010

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Pendahuluan
1.2 Latar Belakang Kajian
1.3 Penyataan Masalah
1.4 Tujuan Kajian
1.5 Rasional Kajian
1.6 Soalan Kajian (Hipotesis jika ada)
1.7 Batasan Kajian

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR
2.1 Pendahuluan
2.2 Tinjauan Am
2.2 Tinjauan yang relevan dengan soalan kajian
2.3 Rumusan

BAB 3 METODOLOGI
3.1 Pendahuluan
3.2 Reka Bentuk Kajian
3.3 Instrumen
3.4 Populasi/Sampelan
3.5 Prosedur Pengumpulan Data
- kaedah (kualitatif atau kuantitatif)
- kajian rintis
3.6 Pemerosesan dan Analisis Data

BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN

Ketua Penyelidikan Pra-U SMK.BBST