Kolokium Pelajar

Kolokium Pra-U SMK. BBST 2011

Tarikh   : 13 Julai 2011
Masa    : 11.00 - 1.30 petang
Tempat : Bilik Bahasa

KEPUTUSAN PERSEMBAHAN KOLOKIUM 2011


1. Johan : Kumpulan 8 (Muhammad Azzam Fadzil, Pavithra Devi Thevagar, Naf Hafizreen Nafedz)
2. Naib Johan : Kumpulan 7 (Siti Aisyah Zainal dan Rosfiza Zakaria)
3. Ketiga : Kumpulan 1 (Nurul Afika Mazlan, Fatin Amira Mohd Nor, dan Nurul Natasha Shaharuddin)

Wakil Kumpulan 8
Wakil kumpulan 1
Hadiah dan Sijil Penghargaan Kolokium Pra-U SMK.BBST 2010


1. Hadiah akan diberikan kepada kumpulan yang mendapat markah tertinggi dalam kolokium. Hadiah pertama berbentuk piala pusingan.
2. Sijil penghargaan akan diberikan kepada 3 kumpulan terbaik berdasarkan persediaan dan persembahan dalam kolokium mengikut kategori iaitu:
i.   Persembahan kumpulan
ii.  Persembahan bahan
iii. Penyediaan bahan
3. Sijil penghargaan khas untuk persembahan individu terbaik.

Hadiah akan disampaikan dalam majlis Hari Apresiasi Sekolah.


Hadiah dan Sijil Penghargaan Kolokium Pra-U SMKBBST 2010

1. Hadiah Pertama – Kumpulan 4 (Mohd Faezuddin Mertadza, Amira Roslin & Khairunnisa Nik Malezan)
Hadiah Kedua - Kumpulan 10 (Muhammad Azlan Ramli, Rupini Yesudasan & Halimaton Misran)
Hadiah Ketiga - Kumpulan 8 (Huzaifah Fezari Abd. Halim, Nor Fazlina Idris & Fatin Nabilah Yusri)

2. Sijil penghargaan turut diberikan kepada 3 kumpulan terbaik berdasarkan persediaan dan persembahan dalam kolokium mengikut kategori iaitu:

i. Persembahan kumpulan terbaik – Kumpulan 4 (Mohd Faezuddin Mertadza, Amira Roslin & Khairunnisa Nik Malezan)

ii. Persembahan bahan terbaik – Kumpulan 8 (Huzaifah Fezari Abd. Halim, Nor Fazlina Idris & Fatin Nabilah Yusri)

iii. Penyediaan bahan terbaik – Kumpulan 10 (Muhammad Azlan Ramli, Rupini Yesudasan & Halimaton Misran)

3. Persembahan individu terbaik – Mohd. Faezuddin Mertadza

Ketua Penyelidikan Pra-U SMKBBSTKolokium/Pembentangan Laporan Penyelidikan Pra-U SMKBBST 2010 

Tarikh : 7 Julai 2010
Masa : 2.30 - 5.00 petang
Tempat : Bilik Bahasa

Cadangan Persembahan
1. Gunakan Persembahan Power Point – (5-10 slide)
2. Masa – 10 – 15 minit setiap kumpulan.
3. Persembahan akan dinilai daripada pelbagai aspek:
•   Pengenalan
•   Isi Kandungan
•   Penutup
•   Bahasa Lisan
•   Bahasa Badan
•   Penggunaan Teknologi Multimedia
•   Keyakinan
•   Penerapan Nilai Insaniah.

Cadangan Slide 1
1.  Muka depan – gunakan kreativiti dan inovasi masing-masing
2.  Tajuk penyelidikan
3.  Nama penyelidik
4.  Guru pembimbing

Cadangan Slide 2
Latar belakang kajian
1.  Penyataan masalah
2.  Tujuan kajian
3.  Kepentingan kajian
4.  Batasan kajian

Cadangan Slide 3
Tinjauan kajian lampau (Literature review) atau penulisan yang berkaitan
1.  Pengenalan
2.  Beri definisi frasa penting tajuk penyelidikan
3.  Nyatakan dapatan/hasil kajian lampau

Cadangan Slide 4
Metodologi
1.  Sampel
2.  Instrumentasi
3.  Kesahihan instrumen
4.  Pentadbiran soal selidik
5.  Temu bual
6.  Pemerhatian
7.  Analisis data secara kualitatif – terangkan secara umum
8.  Analisis data secara kuantitatif

Cadangan Slide 5
Analisis data
2.  Pengenalan
3.  Tunjukkan analisisnya – beri penjelasan

Cadangan Slide 6

1.  Hasil dapatan
2.  Kesimpulan
3.  Cadangan

Ketua Penyelidikan Pra-U SMKBBST