Khamis, 21 Julai 2011

Jadual Perancangan Kerja Penyelidikan 2011 Pra-U Bawah SMK. Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang.


Bil
Tarikh
Aktiviti
Tindakan
Catatan
1
10 Mei
Taklimat kepada pelajar dalam minggu orientasi
GPK Pra-U/Ketua Unit Penyelidikan

2
16 - 20 Mei Taklimat pembahagian kumpulan pelajar untuk menjalankan penyelidikan kepada Guru Pembimbing
GPK Pra-U/Ketua Unit Penyelidikan

3
23 - 27 Mei Taklimat penyediaan kertas cadangan dan pembahagian kumpulan kepada para pelajar PraU-B
GPK Pra-U/KU Penyelidikan/Guru Pembimbing/
Pelajar

4
13 - 17 Jun
Mengikuti perkembangan pelajar pelajar Pra-U A dalam kumpulan masing-masing
Guru Pembimbing/
Pelajar

5
20 - 24 Jun
Mengikuti perkembangan pelajar pelajar Pra-U A dalam kumpulan masing-masing
Guru Pembimbing/
Pelajar

6
27 Jun - 1 Julai
Mengikuti perkembangan pelajar pelajar Pra-U A dalam kumpulan masing-masing
Guru Pembimbing/
Pelajar

7
4 - 8 Julai
Mengikuti perkembangan pelajar pelajar Pra-U A dalam kumpulan masing-masing
Guru Pembimbing/
Pelajar

8
13 Julai Mengikuti kolokium yang disampaikan oleh Pelajar Pra-U A
GPK Pra-U/KU Penyelidikan/Guru Pembimbing/
Pelajar

9
15 Julai
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Tajuk Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

10
25 - 29 Julai
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan perancangan kerja penyelidikan (pengagihan tugas)
Guru Pembimbing/
Pelajar

11
1 - 5 Ogos
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Pengenalan/
Latar belakang kajian dan Definisi Konsep
Guru Pembimbing/
Pelajar

12
8 - 12 Ogos
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Tinjauan Literatur/Kajian Tinjauan Lampau
Guru Pembimbing/
Pelajar

13
15 - 19 Ogos
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Matlamat dan Objektif kajian

Guru Pembimbing/
Pelajar

14
22 - 28 Ogos
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Persoalan Kajian/Hipotesis (jika ada)/
Kepentingan Kajian
Guru Pembimbing/
Pelajar

15
5- 9 September
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Skop dan Batasan Kajian/Kaedah/
Metodologi Kajian
Guru Pembimbing/
Pelajar Guru Pembimbing/
Pelajar

16
12 - 16 Sept.
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Kerangka Kertas Cadangan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

17
19 - 23 Sept.
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Menulis/Mengedit Kertas Cadangan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

18
26 - 30 Sept. Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Menulis/Mengedit Kertas Cadangan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

19
3 - 7 Oktober
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Menyempurnakan Kertas Cadangan Penyelidikan
KU Penyelidikan/
Guru Pembimbing/
Pelajar