Isnin, 10 Januari 2011

Jadual Perancangan Kerja Penyelidikan & Kolokium 2011 Prauniversiti Atas SMK. Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang.Jadual Perancangan Kerja Penyelidikan & Kolokium 2011
Prauniversiti Atas SMK. Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang.

Bil
Tarikh
Aktiviti
Tindakan
Catatan
1
3 & 7 Jan
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Proposal/Kertas Cadangan
Guru Pembimbing/
Pelajar

2
10 & 14 Jan
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Proposal/Kertas Cadangan
Guru Pembimbing/
Pelajar

3
17 & 21 Jan
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Proposal/Kertas Cadangan
Guru Pembimbing/
Pelajar

4
24 & 28 Jan
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Proposal/Kertas Cadangan
Guru Pembimbing/
Pelajar

5
31 Jan
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Proposal/Kertas Cadangan
Guru Pembimbing/
Pelajar

6
7 dan 11 Feb
Mengutip/Mengumpul Data/
Membuat Pemerhatian
Guru Pembimbing/
Pelajar

7
14 & 18 Feb
Mengutip/Mengumpul Data/
Membuat Pemerhatian
Guru Pembimbing/
Pelajar

8
21 & 25 Feb
Mengutip/Mengumpul Data/
Membuat Pemerhatian
Guru Pembimbing/
Pelajar

9
28 Feb & 4 Mac
Mengutip/Mengumpul Data/
Membuat Pemerhatian
Guru Pembimbing/
Pelajar

10
21 & 25 Mac
Mengutip/Mengumpul Data/
Membuat Pemerhatian
Guru Pembimbing/
Pelajar

11
28 Mac & 1 April
Mengutip/Mengumpul Data/
Membuat Pemerhatian
Guru Pembimbing/
Pelajar

12
4 & 8 April
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Analisis Data Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

13
11 & 15 April
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Dapatan Kajian dan Rumusan
Guru Pembimbing/
Pelajar

14
18 & 22 April
Pertemuan dengan kumpulan pelajar – Bincangkan Cadangan dan Penutup
Guru Pembimbing/
Pelajar

15
25 & 29 April
Pembinaan Kerangka dan Penulisan Draf Laporan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

16
2 & 6 Mei
Penyelarasan dan Penyediaan Laporan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

17
20 & 24 Jun
Penulisan/Penyediaan Laporan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

18
27 Jun & 1 Jul
Penyediaan ‘Power Point’ Persembahan
Guru Pembimbing/
Pelajar

19
4 & 8 Julai
Cetakan Laporan Penyelidikan
Guru Pembimbing/
Pelajar

20
11 - 15 Jul
Pembentangan Laporan Penyelidikan dalam Kolokium
Ketua Unit Penyelidikan  & Kolokium/Penilai/ Pelajar

21
18 - 22 Jul
Dokumentasi Laporan Kolokium – Markah/fotografi
Ketua Unit Penyelidikan & Kolokium/Penilai/ Pelajar

Selasa, 4 Januari 2011

FORMAT PROPOSAL/KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PRA-U ATAS 2011

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

1.2 Latar Belakang Kajian

1.3 Penyataan Masalah

1.4 Tujuan Kajian

1.5 Rasional Kajian

1.6 Soalan Kajian (Hipotesis jika ada)

1.7 Batasan Kajian


BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

2.2 Tinjauan Am

2.2 Tinjauan relevan dengan soalan kajian

2.3 Rumusan


BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendahuluan

3.2 Reka Bentuk Kajian

3.3 Instrumen

3.4 Populasi/Sampel

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

- kaedah (kualitatif atau kuantitatif)

- kajian rintis

3.6 Pemerosesan dan Analisis Data

BIBLIOGRAFI